centrum usług cnc

ONLINE

wycinanie detali na sterowanym numerycznie  ploterze plazmowym

- wycinanie elementów o dowolnie skomplikowanym konturze

- oszczędności materiałowe przy automatycznym rozstawieniu elementów na arkuszu blachy,

- przy wypalaniu plazmowym krawędzie mogą wymagać dalszej obróbki mechanicznej

- jakość zbliżona do cięcia laserem

- małe nagrzewanie materiału dzięki czemu nie powstają deformacje

- powtarzalność produkcji

Parametry:

pole robocze: 2000 x 1000 mm

grubość blachy: do 15 mm